Mantis Hakkında

Sorumluluk taşıyoruz, ülkemizin ve toplumumuzun sürdürülebilir gelişimini destekliyoruz.

İlgi Alanımız

Arama
Bilgi Erişim
Veri madenciliği
Ses sentez ve tanıma
Resim İşleme
Alan ontolojileri
Bilgi haritalama
Yazılım geliştirme süreçleri
Karar destek ve uzman sistemler

Misyon

Mantis'in koyduğu hedeflerin başında Türkçe arama teknolojilerinde lider olmak ve arama teknolojilerinde kazandığı deneyimi milli çıkarlara hizmet etmek üzere kullanmak gelmektedir.

Teknoloji odaklı şirketimiz bu hedefler ışığında, tüm iş ortakları ve müşterilerinin gereksinimlerine uygun hizmetleriyle, ulusal ve uluslararası bağlamda sektörün en önde gelen ve saygın kuruluşu olmaya çalışacaktır.

Mantis Software Company

Vizyon

Milli değerlerimize ve çıkarlarımıza hizmet etmek için okullar, üniversiteler ve araştırma kurumlarıyla işbirliği yaparak; bilimi ve öğrenimi ve özgün fikirleri desteklemektir.

Arama, veri madenciliği, bilgi erişimi ve ses sentez ve tanıma araştırma konularında teoriyi pratiğe dönüştürmektir.

Hiçbir zaman kaybetmeyeceği amatör ruh, rasyonalite ve bilimle özdeşleşerek Mantis’in sürekli daha ileriye gitme ilkesine katkı sağlamaktır.

Amacımız

Müşteri beklentilerini, ileri teknolojileri, yeni ürünleri ve hizmetleri içeren mükemmel çözümlerle karşılayarak, büyümek ve paydaşlarına artan katma değerleri kazandırmaktır.

İlkemiz

En önemli ilkemiz dürüst olmaktır. Çünkü dürüstlük; çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve hissedarlarımızın bize duyduğu güvenini artırır, inancı sürekli kılar.

İşimiz

Sorunlara seyirci kalmak yerine, sorumluluk duygusu gelişmiş, çevreye duyarlı insan kaynağımızı, özgün fikirlere dayalı projelerle yönlendirerek topluma yararlı olmaktır. Gelecek için bugünden başlayarak toplumda fark yaratmak mümkündür.