DiCoMa
Afet Kontrolü ve Yönetimi

Dicoma projesi, afet ve karmaşık acil durumlar oluştuğunda, karar alıcıların ve müdahale ekiplerinin , daha doğru ve hızlı karar alabilmelerine olanak sağlayan araçlarla personel eğitimi ve operasyonel destek sunmayı hedeflemektedir. Bu araçlar aşağıdaki gibi gruplandırılmıştır.
Açıklaması

DiCoMa -DIsaster COntrol MAnagement- projesinin hedefi büyük çaplı afetlerde ve karmaşık yapıdaki acil durumlarda karar alıcıların etkinliğini eğitim ve yerinde destek araçları ile artırmayı sağlamaktır. Bu kapsamda aşağıdaki yazılım araçlarının geliştirilmesi projenin temel hedefini oluşturmaktadır.

Veri Soyutlama Araçları: Çok sayıda kamusal ya da özel bilgi kaynaklarından bilgi toplanması ve bu bilgilerin karar vericilerin kolaylıkla anlayıp kullanabileceği bütünleşik bir yapıya çevrimi ya da ilgili sürecin yönetimini sağlayacak modelin sunulacağı yazılım aracı. Bu araçları geliştirmek için bilgi haritaları ve semantik çıkarsama yöntemleri kulanılacaktır.
Simulasyon ve Modelleme Araçları: Teorik çalışmalar ve alan tecrübesine dayalı olarak hem insan davranışları hem de doğal olayları modelleyen (ör. yangın, deprem vb.) simulasyon paketi geliştirilecektir.
Karar Destek ve Eğitim Araçları: Gerçek durumlar ve simulasyon ortamında karar alıcıların kullanbileceği,acil durumu kolay anlaşılır bir şekilde sunan alternatif eylem planları önerebilecek ve üretilen bilgiyi gerekli personel ve kurumlar arasında yayılımını sağlayacak araç geliştirilecektir.

DiCoMa projesi insan, birlikte çalışabilirlik ve geçerleme olmak üzere üç temel prensip üzerine kurulmuştur. Etkili afet yönetimi insan odaklı olup acil durumlara karşı verilen reaksiyonu temel alır. Bu açıdan sistem tasarımı uygulama geliştiriciler ve kullanıcıların kullanma biçimleri ve acil durum karşısında inanların davranış biçimlerini dikkate alacaktır. Diğer taraftan kurumların birlikte çalışabilirliği kaynak ve bilgi paylaşımı açısından son derece önemlidir projede özel olarak dikkat edilecektir. Son olarak konsorsiyum geliştirilecek kavramların ve prototiplerin fizibilitesini ölçecek ve kullanıcıların sistemin geliştirilmesi sürecine katılımına olanak sağlayacaktır.

Sağlanan Servisler

  • Veri Soyutlama Araçları
  • Simülasyon ve Modelleme
  • Süreç Analizi ve Yönetimi
  • Anlamsal Çıkarsama
  • Karar Destek
  • Eğitim

Destek: Itea 2


Proje Başlangıç Tarihi: 01.2012
Destek Süresi: 18 ay