Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi

Firmamız hem belirlediği stratejik hedeflerini gerçekleştirebilmek hem de müşterilerine sunduğu ürün ve çözümlerini günün gerekliliklerine uygun teknolojilerle donatabilmek amacıyla; gerekli yetkinliklerin planlanması, yol haritalarının oluşturulması, bunların uygun bir şekilde yönetilmesi, kontrol ve koordinasyonlarının yürütülmesi ve sistem yaklaşımı içerisinde gerekli geri bildirimlerin toplanarak planlamaların gözden geçirilmesi ile ilgili tüm faaliyetleri mevcut teknik ve idari süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olarak görmekte ve buna uygun olarak teknoloji ve inovasyon politikalarını yürütmektedir.

Mantis, özellikle büyük veri analizi, yapay zeka, yazılım geliştirme teknolojileri, metin madenciliği, endüstri 4.0 uygulamaları ve sağlık bilişimi gibi stratejik öncelikli olarak belirlediği alanlarda, hem teknolojik hem de akademik çalışmaları yakından takip ederek geliştirdiği ürün ve çözümlere bu çalışmaların entegre edilmesi, gerekli durumlarda teknolojik dönüşüm planlamalarının yapılması ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde inovatif fikirlerin gerçekleştirilmesi için çalışmalar yürütmektedir.

“Geleceği şekillendiren yazılımlar üretmek” vizyonumuzun bir parçası olarak; dünyadaki teknolojik gelişmelerin sürekli izlenmesi, inovatif kapsamı resmi olarak tescilli ar-ge çalışmalarının sürekliliğinin sağlanması, ulusal ve uluslararası iş ortaklarımızdan elde ettiğimiz teknoloji transferleri, alanında uzman akademisyenler ile problemlere getirdiğimiz akademik ve bilimsel çözüm yaklaşımlarının içselleştirilmesi ve proje teknik tasarım ve planlamalarının tüm takım tarafından fikir birliği sağlanarak gerçekleştirilmesi firmamızın teknoloji ve inovasyon yönetiminin temel faaliyetlerini oluşturmaktadır.

Teknolojik Deneyim Belgelerimiz
Mantam teknolojik deneyim belgesi Tam boyutlu görüntüle (1.8 MB) Sosyal Göz teknolojik deneyim belgesi Tam boyutlu görüntüle (1.6 MB)