Mantis BilgeBot

Kurumların kendi akıllı botlarını tasarlayabilecekleri, yayına alabilecekleri ve gerekli düzenlemeleri yapabilecekleri yeni nesil iletişim kanalı olan ChatBot platformudur.

Ne işe yarar?

Doğal dil işleme yöntemleri kullanarak kullanıcıların sorularını en etkili biçimde analiz eden, akıllı eşleştirme motoru ile sorular için en uygun yanıtları tespit eden ve sunulacak yanıtları sohbet havasında kullanıcılara ulaştıran bulut tabanlı SaaS ChatBot platformudur.

Doğal Dil İşleme

Güçlü doğal dil analizleri sayesinde, sorular farklı biçimlerde sorulsa bile anlayarak cevap üretebilme yeteneklerine sahiptir.

Günlük Konuşma Kalıpları

Önceden tanımlı günlük konuşma kalıplarını tanıyarak bunlara uygun yanıtlar verilmesini sağlar. Böylece robot yerine bir insanla konuşuyormuş hissi uyandırır.

Hakaret Tespiti

Kullanıcılardan gelen küfür ya da hakaretleri tespit ederek bunlara uygun bir şekilde cevap verilmesini sağlar.

Soru Yönetimi

Dinamik soru - cevap yönetim ekranları sayesinde, içerikler çok hızlı ve kolay bir biçimde oluşturulabilir ya da düzenlenebilir. Bilgi tabanı üzerinde yapılan değişiklikler anında kullanıcılara yansıtılır.

Arayüz Entegrasyonu

Sahip olduğu esnek yapı sayesinde, ChatBot çözümünü kendi web sitenizin tasarımına uygun bir biçime rahatlıkla dönüştürebilerek kullanabilirsiniz.

API Desteği

API desteği sayesinde, kullandığınız programlama dilinden bağımsız olarak ChatBot'u kendi yazılım projelerinize rahatlıkla entegre ederek kullanabilirsiniz.

Sık sorulan sorular Rezervasyon yönetimi Canlı destek IK rehberi

Kullanım alanları

Bir SaaS çözümü olarak geliştirilen Mantis ChatBot, insan kaynakları yönetiminden, toplantı odası rezervasyonuna, kargo tekibinden, sık sorulan sorular botuna kadar sektör bağımsız olarak pek çok alanda kullanılabilmektedir.

  • Soruların veri tabanındaki cümlelerle bire bir eşleşmesi gerekmez, farklı yazılan soruları tanıyabilir.
  • Sorularda kelimelerin yerleri değişse, ekler kullanılmasa ve bazı kelimeler unutulsa bile doğru eşleşme sağlar.
  • Mesajlara verilen yanıtların süresi yanıtın uzunluğuna göre dinamik olarak belirlenir.
  • Kullanıcı sorusu veri tabanında birden fazla soruyla eşleşirse "Bunu mu demek istediniz?" seçeneklerini sunar.
  • Ayrıntılı cevap verilecek sorular için kurala dayalı olarak tanımlamalar yapılmasına olanak sağlar.
  • Konuyu yakalar, konu dışı sorulan sorularda kullanıcıyı bağlama yönlendirir.
  • Süreç adımları ve her bir süreçte sorulara verilecek cevapların tanımlanmasına izin verir.

Teknik özellikler

Mantis ChatBot, her hangi bir web çözümü ile birlikte kolaylıkla çalışabilmesi için bir SaaS çözümü olarak geliştirilmiştir. Sahip olduğu API sayesinde projelerinizle çok kolay bir şekilde entegre olarak uygulamanıza ChatBot yeteneklerinin eklenmesini sağlar.

Widget desteği

Platformunun web siteniz üzerinden rahatlıkla yayımlanmasını sağlayan ara yüzü sağlar. Bu yetenek sayesinde kullanıcı sorularının alınması ve platformun ürettiği uygun yanıtların sunulması işlevleri kolaylıkla gerçekleştirilir.

Doğal dil işleme

Bot penceresine kullanıcılar tarafından girilen soruların ayrıştırılmasını sağlayan, kelime analizlerini gerçekleştiren ve bu sorular üzerinde doğal dil işleme yöntemleri kullanılarak bağlamın anlamlandırılmasını sağlayan yazılım bileşenidir. Tarih, zaman, konum, yer, isim ya da kullanıcı tanımlı olarak oluşturulan sözlüklerdeki özel kelimelerin tanınması ve bağlam ile ilişkilendirilmesi bu bileşen tarafından sağlanır.

Bilgi tabanı

Kullanıcıların olası soruları ve bu sorulara verilecek yanıtların yüksek bir doğrulukla eşleştirilebilmesi için özel bir veri yapısı kullanılarak oluşturulan bilgi tabanıdır. Bu bilgi tabanında soru ve yanıt çiftlerinin yanında her bir sorunun hangi süreç ya da alt süreç adımı ile ilgili olduğu, oluşturulacak yanıtların kullanıcıdan ya da diğer bilgi sistemlerinden alınacak girdilere göre şekillenip şekillenmediği ve soru belirli kurallarla ilgili ise bu kurallar da tutulmaktadır.

Eşleştirme motoru

Bu bileşen kullanıcıdan gelen soruyu bilgi tabanında bulunan yanıtlarla karşılaştırarak en uygun yanıtın verilmesini sağlayan, akıllı algoritmalar kullanılarak geliştirilmiş, bir soru – yanıt eşleştirme motorudur. Bu bileşen soru – yanıt eşleştirmenin yanında bağlamın anlaşılmasını, ilgisiz ya da süreç adımına ait olmayan sorulara tepki verilmesini ya da bir birine çok yakın soruların tespit edilerek kullanıcıdan ayrıntı istenesini sağlayan özelliklerin de sunulmasına olanak sağlar.

Bağlayıcılar

Bu bileşen, Chat Bot platformunun ERP, CRM, SAP, VTYS vb. dış bilgi sistemleri ile entegre olmasını, veri çekmesini ya da bu sistemlere veri gönderilmesini sağlar. Farklı platform entegrasyonları için var olan ChatBot bağlayıcıları kullanılabilmekte ya da esnek yapısı sayesinde yeni bağlayıcılar hızlı bir şekilde geliştirilebilmektedir.

Yönetim paneli

Bu bileşen sayesinde SaaS olarak bir ChatBot sistemi oluşturulması, oluşturulan bu sisteme hazır şablonların eklenmesi ya da çıkarılması, süreç ve bilgi tabanı tasarlanması, alana özel sözlükler oluşturulması, kural tabanları oluşturulması, düzenlenmesi ve kullanım istatistiklerin görüntülenmesi gibi pek çok platform özelliğinin yönetilmesi sağlanır.

Ürün Görselleri

Teknolojiler

Mantis ChatBot ürününde açık kaynak dünyasının güçlü teknolojileri, bilgi birikimimiz ile harmanlanmıştır.